Betydningen av feedback loops for kunnskapsbedrifter

Jeg leste i sommer en artikkel om feedback loops i Wired, og har siden tenkt mye på hvilken betydning feedback loops har for forretningsutvikling i kunnskapsbedrifter og tjenesteytende næring. Feedback loops er, kort fortalt, en teknikk for å presentere de ansatte informasjon om egne handlinger målt opp mot en gitt kontekst med hensikt å gi tilbakemelding på hvorvidt man trenger å endre adferd eller motivere ved gode prestasjoner.

For kunnskapsbedrifter og tjenesteytende virksomheter er de viktigste ressurser i mange tilfeller de  ansatte og deres prestasjoner. Forretningsutvikling i denne typen bedrifter er langsiktig av natur, enten det gjelder tjenesteutvikling, effektiviseringsarbeid eller reorganiseringer. Den potensielle konsekvensen av dette er at både ledelsen og de ansatte mister fokus, og forretningsutvikling og endringsarbeid blir sett på som en skrivebordsøvelse som ikke gir konkrete resultater for organisasjonen.

Ved å innføre feedback loops som en integrert del av selskapets forretningsutvikling vil ledelsen få en mulighet til å knytte de langsiktige målene med nødvendige operasjonelle endringer. I tillegg vil dette fungere som et verktøy for å justere kursen underveis dersom det viser seg at de målene som er satt, oppleves som urealistiske av de som faktisk skal implementere endringene.

Implementing av feedback loops kan gjøres i sammenheng med utforming av KPIer som kobler praktiske virksomhetens strategiske, taktiske og operasjonelle mål gjennom for eksmpel en  Hoshin-plan.

Feedback loops er også et sentralt element i gamification (http://en.wikipedia.org/wiki/Gamification) av forretningsapplikasjoner som Core Group tidligere har diskutert i vår ebok Next generation business applications – The business value of having fun

I dette innlegget har jeg tatt for meg forretningsutvikling som et eksempel på et område der feedback loops er et nyttig verktøy for å koble daglig drift med langsiktige målsetninger. I tillegg er det et egnet verktøy for kontinuerlig forbedring, og for å tilføre mening til de daglige oppgaver som kan oppfattes som repetitive og lite meningsfulle for den enkelte ansatt. For når alt kommer til alt ,ønsker vi alle å føle at det vi gjør er meningsfylt, samt få tilbakemelding når vi mestrer og presterer.