Månedlige Arkiver: august 2011

Service.. as a Service

In the early 1990’s, outsourcing became mainstream. It started with business critical application servers. Businesses didn’t have to have them in their office buildings anymore, but could free up expensive raised floor space and buy a resilient server park from someone else. Then there came desktop outsourcing. You could buy a PC per persona, including an estimated number of help-tickets, printer services and fixes. Then there was application management systems. No need to fix bugs in your applications anymore, since a service level agreement regulated upgrades, bugs and even more functionality. Gradually delivered by resources from other countries. At lower wages. At other shores. Offshoring, rightshoring, smartsourcing. You could pay

Skap forretningsverdi og ha det gøy!

Core group har invitert eksperter fra media og IT-bransjen til å diskutere hvordan spill og sosiale medier vil påvirke forretningskritiske IT-løsninger fremover. Vi har laget en e-bok der vi har oppsummert og detaljert de mest interessante funnene. Under følger en kort oppsummering.  Les hele rapporten her Det viktigste ved dagens utvikling på teknologiområdet er at nye applikasjoner i stadig større grad retter seg mot individer fremfor bedrifter. Det har store konsekvenser for de som utvikler applikasjoner og ny teknologi. De må for det første ta hensyn til at individer har mindre penger å bruke på teknologi enn bedrifter, og for det andre at hvert individ, i motsetning til bedrifter, stort

Are estimates worthless?

If you take a picture while on vacation, is that picture yours? You are probably thinking: “What a stupid question. Of course it is mine!” But what if a stranger had asked you to take a picture of her with her camera? Is the picture still yours?

Sprekker sosiale medier-boblen?

I løpet av de siste månedene, har vi sett børsintroduksjoner og aksjetransaksjoner i annenhåndsmarkedet i sosiale media-bedrifter, i første rekke i USA, på verdier vi med få unntak (eks. Google) ikke har sett siden .com-boblen sprakk i 2000.