Enonic tar en Google

Allerede for over 200 år siden visste Adam Smith at det var de menneskene som kjente en aktivitet eller prosess best, som var best egnet til å forbedre den eller til å finne helt nye og innovative løsninger på spesifikke problemer.

Google forholder seg til denne kunnskapen ved å la ansatte bruke 20% av egen arbeidstid til egne prosjekter. Både Gmail, Adsense og Google News har blitt til som følge av enkelt-initiativer med utgangspunkt i denne modellen. Ulempen er naturligvis at denne formen for innovasjon er kostbar, det er bare å regne 20% av alle lønningene på R&D og andre utviklingsnære enheter!

Men helt så enkelt er det likevel ikke. For hos Google er 20%-modellen mer en holdning og grunnlaget for en innovasjonskultur, enn et regime der alle ingeniørene faktisk bruker 20% av kjernetiden sin til egne prosjekter. Men det sender uansett et sterkt signal, både til ansatte, ledelse og eksterne interessenter, f.eks. investorer, om at innovasjon er noe som skal prioriteres.

Atlassian er et annet internasjonalt programvareselskap som har testet ut 20%-modellen. De hadde vanskeligheter med å opprettholde innovasjonstakten etterhvert som bedriften ble større. For å bøte på dette har de gjort et eksperiment med 20%-modellen og spesifikke regler knyttet til denne. De har lagt USD 1 mill. på bordet for å teste ut hvorvidt modellen fungerer hos dem.

Målsettingen er naturligvis at de produktene som kommer ut av lab’en skal generere inntekter som dekker kostnadene på mellomlang til lang sikt. I tillegg har de en ambisjon om å teste ut hvorvidt 20%-modellen fungerer for å stimulere innovasjon andre steder i programvaresektoren, ikke bare hos Google. Resultatene legger de ut på bloggen sin underveis.

Nå har det norske programvarehuset Enonic også begynt å eksperimentere med 20%-modellen. De har implementert konseptet gjennom en egen lab-fasilitet, komplementert med en styringsmodell som blant annet omfatter et eget arbeidsrom, faste prosjektdager, tydelige godkjenningprosedyrer og periodisk rapportering.

Enonic ønsker på denne måten å skape mer inspirerende arbeidsforhold for de ansatte, tiltrekke seg gode kandidater og i tillegg få nye inntektsgenererende komponenter i CMS-løsningen sin. I følge ledelsen i Enonic, har eksperimentet allerede begynt å skape resultater i form av kompetanseheving, mer motiverte ansatte og nyttige løsninger som har kommet til nytte i løsningen eller som prosesstøtte i utviklingsarbeidet. Noen negativ effekt til bunnlinjen har de ikke opplevd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>