Trenger du en HOSHIN-plan for å vokse fra 5 til 50?

De aller fleste selskaper har en strategi – men strategien har kun verdi hvis den faktisk endrer adferd hos dem som skaper verdi i bedriften. I store bedrifter er det ofte en utfordring at de som har eierskap til strategien er langt unna de som jobber med verdiskapende arbeid – det er viktig å få kommunisert og involvert alle ansatte i hva strategien er, og hvordan den enkelte bidrar til å oppfylle strategien.

I små gründerbedrifter er det et stort eierskap til strategien og forretningsplanene – alle har i stor grad vært med på å forme dem, og identifiserer seg sterkt med selskapets visjoner og mål. Ventureselskaper, private og offentlige fond, finansinstitusjoner og andre som evaluerer gründeres forretningsplaner tror jeg er enige om at ambisjonene er på plass og at vekstkurvene er sterkt stigende. I disse selskapene er det viktig å forstå hva som skal til for å realisere strategien, hva hver enkelt skal gjøre for å få det til, og ikke minst, hva de IKKE skal drive med.

LEAN er en metodikk og en ledelsesfilosofi, og en sentral del av LEAN er fokus på mål- og resultatoppfølging. En viktig del av dette er HOSHIN planen – som på en enkelt side sier hva en bedrift eller avdeling skal gjøre for å oppnå sine strategiske mål. En HOSHIN-plan er egentlig en forretningsplan, men den ligger ikke skuffen, den henger på veggen, og endrer seg i takt med bedriftens rammebetingelser, utvikling og utfordringer. Vi forstår at dette er nyttig for store organisasjoner – men trenger gründerbedrifter en HOSHIN-plan?

Oslo IKT-nettverk sitt møte denne uka, sier Svein Stavelin at det norske gründerselskaper trenger, men langt fra har nok av, er FOKUS. Å holde seg til sine mål, sin produktidé og styre innsatsen og pengene deretter. En HOSHIN-plan kan være oppdragende i forhold til hva som faktisk skal til for å nå ambisiøse planer.

Når man bryter den bratte vekstkurven ned i hva den betyr i form av omsetning og antall salg, ser man at man kanskje har overvurdert evnen, eller iallfall kapasiteten, til de 5 som sitter på kontoret (eller i garasjen). De som trodde at produktet selger seg selv, vil ved målinger få innsikt i hvor mange møter og telefonsamtaler det tar for å selge et produkt. Ved å måle timer man bruker til utvikling vil man få et realistisk bilde av utviklingstakten, og kunne planlegge lanseringer bedre.

Et av budskapene i nettverksmøtet var at norske programvarebedrifter forsøker å gjøre for mye med for lite ressurser. Hvis dette er riktig, vil man med å bryte ned sine visjoner og strategier ned i målbare mål og nøkkeltall bli tvunget til å, nettopp, fokusere. Kanskje man får innsikt som gjør at man revurderer strategien sin: Kanskje vi ikke skal gjøre alt alene? Kanskje vi skal finne partnere, eller sterkere eiere? Kanskje vi ikke har riktig forretningsmodell for å ivareta veksten vi har ambisjoner om? Kanskje vi ikke har riktig kompetanse eller organisering?

HOSHIN-planer er skalerbare, og de skalerer helt ned til 50, helt ned til 5. Og det er kanskje nettopp her de kan være spesielt nyttige!

0 kommentarer på “Trenger du en HOSHIN-plan for å vokse fra 5 til 50?
1 Pings og/Tilbakesporinger for "Trenger du en HOSHIN-plan for å vokse fra 5 til 50?"
  1. [...] This post was mentioned on Twitter by Core group, Hanne Sorteberg. Hanne Sorteberg said: Hva skal til for å vokse fra 5 til 50 – et målstyringsperspektiv http://lnkd.in/4AaMQ_ [...]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>