Månedlige Arkiver: februar 2011

Norske IT-bedrifter kommer seg ikke videre

I vår undersøkelse av norske IT/programvare-bedrifter har vi sett spesielt på bedrifter som har vært i drift mer enn 10 år. Under en fjerdedel av disse omsetter for over 50 MNOK. Det betyr i praksis at de aller fleste bedriftene ikke har klart å komme seg videre fra et lokalt nisjemarked til noe større, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Hvorfor er det slik? Nesten alle de bedriftene vi har jobbet med har store ambisjoner på teknologiens og bedriftenes vegne. De har stor tro på at kundene er villige til å kjøpe teknologien bare den er bra nok. De har stor tro på at teknologien er så fleksibel at den enten kan

Trenger du en HOSHIN-plan for å vokse fra 5 til 50?

De aller fleste selskaper har en strategi – men strategien har kun verdi hvis den faktisk endrer adferd hos dem som skaper verdi i bedriften. I store bedrifter er det ofte en utfordring at de som har eierskap til strategien er langt unna de som jobber med verdiskapende arbeid – det er viktig å få kommunisert og involvert alle ansatte i hva strategien er, og hvordan den enkelte bidrar til å oppfylle strategien. I små gründerbedrifter er det et stort eierskap til strategien og forretningsplanene – alle har i stor grad vært med på å forme dem, og identifiserer seg sterkt med selskapets visjoner og mål. Ventureselskaper, private og offentlige