Er din bedrift klar for fremtiden?

Min hypotese er at bedrifter som tar hensyn til teknologi- og bransjetrender når de definerer sine strategier og målbilder, lykkes bedre enn bedrifter som har et mer operasjonelt perspektiv. Denne hypotesen bekreftes langt på vei av Core groups analyse av 352 norske programvarebedrifter.

Følgende megatrender er etter vår oppfatning de viktigste innenfor IT-/programvare:

1. Konvergens mellom teknologi, media og telecom
Teknologiutviklingen dreier i stadig større grad mot felles løsninger som omfatter maskinvare, kommunikasjons-infrastruktur og innholdstjenester. Cisco, Apple og Google ligger i forkant av denne utviklingen med sine integrerte løsninger som på en og samme tid utfordrer etablerte aktører innenfor både IT, telecom og media. Nå begynner infrastrukturen for lokasjonsbaserte tjenester å komme på plass, noe som gjør at utviklingen skyter ytterligere fart.

2. Nye forretningsmodeller
I kjølvannet av teknologiutvikling og globalisering har det oppstått nye forretningsmodeller (og nye anvendelser for gamle forretningsmodeller) basert på transaksjonsprising, abonnement, creative commons/open source og freemium/wikinomics. Denne utviklingen har også ført til at produkter som tidligere ikke var lønnsomme innenfor rammen av enkelte land/markeder, nå er lønnsomme mot et globalisert marked. Dette åpner opp muligheter for små bedrifter med sterkt nisjefokus.

3. Nye leveransemodeller
Programvare kan nå leveres som tjenester over internett, fremfor å installeres på lokale maskiner. Det finnes flere ulike leveransemodeller som baserer seg på dette konseptet, hvorav de fleste går under navn som Cloud computing eller Software-as-a-Service. Denne type leveransemodeller bidrar til å konsolidere markedet for drift av systemer og infrastruktur til fordel for noen få store leverandører, eks. HP, IBM og Google. Utbredelse av Cloud computing-baserte modeller vil redusere fokus på systemintegrasjon til fordel for prosess-tilpasninger.

4. Sosiale medier
Sosiale medier har hatt eksplosjonsartet utbredelse de siste årene. Frem til nå har det vært mye eksperimentering og betydelig uklarhet knyttet til hvordan disse mediene kan og bør brukes. Dette er nå i ferd med å falle på plass. De ulike aktørene innenfor sosiale medier er i ferd med å få hensiktsmessig funksjonalitet på plass, eks. håndtering av brukere og grupper i Facebook. Dette vil gjøre det enklere å bruke mediene til spesifikke formål.

5. Smartere outsourcing og offshoring
Første bølge med offshoring handlet om å spare kostnader ved å benytte billig arbeidskraft i utviklingsland. Neste bølge kommer i mye større grad til å dreie seg om å konfigurere verdikjeden i forhold til å ekstrahere mest mulig forretningsverdi ut av et globalt partnerapparat. Dette gjelder i særlig grad i forhold til å få tilgang til spesialisert kompetanse som ikke er enkelt tilgjengelig lokalt og et fleksibelt leveranseapparat som skalerer i takt med bedriftens behov.

Hvorvidt disse teknologi- og bransjetrendene representerer trusler eller muligheter for din bedrift, avhenger av hvordan bedriften posisjonerer seg i forhold til trendene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>