Eksplosjonsartet vekst i e-læringsmarkedet

Teknologiutviklingen innenfor multimedia, videokonferanser, mobile enheter og sosiale medier gjør e-læring til en stadig bedre brukeropplevelse. Med internett som distribusjonskanal kan brukere over hele verden få tilgang til nye idèer og kunnskap fra ledende intellektuelle og akademikere gjennom åpne e-læringskurs og webinars som for eksempel MIT´s OpenCourseware.

Markedet for e-læring er uoversiktlig, med mange hundre aktører internasjonalt. Mange posisjonerer seg med teknologiplattformer for e-læring, men det er også en god del aktører som har et nisjefokus på bransje eller anvendelser. Foreløpig er markedet ikke konsolidert, og det er fremdeles gjenstand for en betydelig grad av innovasjon og nyutvikling.

I følge Core groups analyse har omsetningen i det norske e-læringsmarkedet tyvedoblet seg de siste ti årene, fra 30 MNOK i 1999 til 650 MNOK i 2009. Til sammenligning har programvaremarkedet som helhet firedoblet seg i samme periode. Aktører med klare nisjestrategier og internasjonale ambisjoner har lykkes aller best, i forhold til både vekst og lønnsomhet. Gode eksempler på dette er Fronter, It’s Learning, Edvantage Group og Seagull. Teknologisk sofistikerte løsninger har så langt ikke vært noen forutsetning for å lykkes.

En av de mest spennende utviklingstrekkene ved e-læringsmarkedet er at det smelter sammen med andre markeder og verdikjeder, blant annet

1) Leverandører av HR-systemer som utvider sitt virkeområde i retning av e-læring
2) Kursleverandører som utvider forretningsmodellen sin i retning av integrerte læringstilbud
3) Forlagshus som utvikler digitale læremidler for skole, universitet og etterutdanning
4) Multimedia/spillprodusenter som utvikler avanserte e-læringsspill

Jeg tror at fremtidens læringssystemer vil være basert på en integrert modell der e-læring er en viktig komponent i tillegg til åpne kurs, sosiale læringsmedier og andre læringsformer. Mest sannsynlig vil internasjonale open source/ creative commons-aktører vil ta en ledende posisjon i et slikt økosystem.

De e-læringsaktørene som klarer å holde et strategisk fokus vil vokse ytterligere de neste tre til fem årene, mens det ganske sikkert vil bli en viss konsolidering, spesielt på teknologisiden. Edvantage group har allerede begynt å drive frem en slik konsolidering med sine kjøp av Boxer Technologies, Kognita, Open Training, Zenaria og Futuremedia Learning. Det samme gjelder It’s Learning som tidligere denne uken kjøpte en majoritetspost i InfoStance.

Til tross for dette er markedet fremdeles umodent og det vil fremdeles være mulig for lokale aktører å ta en posisjon. Dessuten vil lokale e-læringsaktører være attraktive oppkjøpsobjekter for industrielle aktører i konvergerende markeder innenfor media, forlag og tjenesteytende virksomhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>