Sju forutsetninger for innovasjon i din virksomhet

1. Finn ut hva kundene dine trenger
Forstå kundenes behov – det de trenger er ikke nødvendigvis det de sier de vil ha. En brukerundersøkelse hadde ikke kunnet danne grunnlag til et helt nytt produkt som iPhone i sin tid. Det nye må vises frem for at folk skal forstå at de trenger det. Kvalitative intervjuer gir mye informasjon billig og raskt, men det er gjennom å eksperimentere og å observere kunden at du uhildet forstår behovet deres.

Del det du finner med alle i organisasjonen, dine samarbeidspartnere og ikke minst kunder!

2. Forstå hva virksomheten din kan
Forstå hva som er virksomhetens kjernekompetanse, og hva som gjør dere unike. Gjør alle bevisst på hva de er gode på, og hva de andre er gode på. Få dem til å snakke sammen.

3. Ta ideen fra skisse til realisering
En idé er ikke innovasjon – en suksess er det. Lag en prosess for tilfang, verdiøking, seleksjon, utvikling og ikke minst kommersialisering av ideer. La alle få se ideene i de ulike stadiene og bidra med kommentarer og innsats. Ha gode, synlige måltall på hvordan prosessen fungerer. For at prosessen skal leve, må noen ha et dedikert ansvar for å drive den.

Husk at innovasjon trenger ikke være et nytt produkt, men også nye måter å samhandle med partenere og kunder på (forretningsmodell), nye måter å gjøre ting på (prosess) og å organisere seg på.

4. Skap helter
Alle som bidrar, må få rask tilbakemelding. Det er mye bedre å få et svar om at ideen ikke blir noe av, enn å ikke høre noe. Kommunisér at det trengs svært mange ideer for å få en realisert suksess, for å sette forventningene riktig i organisasjonen.

Premiér bidragsyterne (teamet) – både med anerkjennelse og ekte penger. Skap suksesshistorier som du forteller til organisasjonen og til kundene dine.

5. Kill your darlings
Vis at du tåler å stoppe det som ikke lykkes. Ved å måle innovasjonsprosessen vet du tidligere hva som ikke fungerer. Ved å ekperimentere vet du hva kundene trenger før det løper på store kostnader. Det er verdifullt å feile hvis man tar den riktige læringen fra det.

6. Bygg innovasjonskultur
Nå har du forhåpentligvis fått en kultur med toleranse for feil, vilje til å investere i ting som kan gå galt, evne til raske beslutninger og at alle i organisasjonen ønsker å bidra fordi det nytter.

7. Få støtte fra toppen
Ha forankring i toppledelsen. Hvis ikke går det ikke. En innovasjonsprosess kan ikke være på siden av resten av organisasjonen – det må være en integrert del av den. Den må investeres i og kontinuerlig jobbes med. Den kan ikke være en salderingspost når tidene er dårlige – det er nettopp da du trenger den mest! Toppledelsen må ikke bare prioritere midlene – men også tiden det tar å engasjere seg i innovasjonsprosessen og synliggjøre hvor viktig den er for virksomheten.

En kommentar på “Sju forutsetninger for innovasjon i din virksomhet
1 Pings og/Tilbakesporinger for "Sju forutsetninger for innovasjon i din virksomhet"
  1. [...] PS. Disse tankene gjelder radikale innovasjoner. Innovasjonsprosesser trengs fremdeles for kontinuerlig forbedring av produkter, forretnignsmodeller og organisasjoner, se sju forutsetninger for innovasjon i din virksomhet. [...]