Hvor godt kjenner du din offshore-partner?

Under finanskrisen forsvant et enormt antall bedrifter i lavkostland så å si over natten. For eksempel «forsvant» 10 % av USAs leverandører (overseas) i perioden fra januar til februar 2009, og det gikk opp for mange vestlige bedrifter at de likevel ikke kjente sine offshore-partnere så godt som man trodde.

I fagmiljøet går debatten nå på hvordan man kan sikre seg mot at det samme skal skje igjen. En gruppe mener at det eneste som nytter, er økt kontroll, dokumentasjon og revisjon. Jeg vil hevde at dette virker mot sin hensikt; det at man får flere tall og rapporter, gjør ikke at innholdet i dem blir kvalitativt bedre. I tillegg bidrar sjelden enda tyngre administrative rutiner og prosedyrer til bedret samarbeidsklima og større åpenhet i en allerede komplisert situasjon.

For meg koker det hele ned til et spørsmål om tillit og hvor godt man – på det personlige plan – kjenner sine offshore-leverandører. Spørsmålet man må stille seg, er hvordan man skal oppnå en slik tillit. Det er da viktigheten av å ha  etablert og prøvd ut en relasjon, kombinert med en grundig analyse- og strategiprosess i forkant ikke må undervurderes.