Hvilken offshoringmodell passer for deg?

Det finnes i hovedsak fire modeller for offshoring. Alle modellene har sine fordeler og ulemper, ingen av modellene passer for alle. Spørsmålet blir da – hvilken modell skal du velge? Svaret er som alltid – det kommer an på.

Innenfor direkte offshoring finnes det to muligheter. Du kan enten etablere en egen enhet offshore eller benytte en offshore-leverandør. Ved å etablere en egen enhet tar bedriften ansvar for både leveranse og integrasjon. Dette er en krevende modell som forutsetter at bedriften har sterk kompetanse både på integrasjon, leveranse og offshoring som område. Flere norske programvarehus og IT-leverandører benytter denne strategien for å kunne levere raskere og drifte billigere enn de ville vært i stand til uten denne kapabiliteten. Nedsiden er naturligvis høye kompetansekrav innad i egen bedrift.

Det er imidlertid ikke alltid mulig eller ønskelig å bygge opp denne kompetansen internt i egen bedrift. Alternativet er å benytte en offshore-leverandør. Dette krever noe mindre offshorekompetanse, men det er likevel nødvendig med sterk kompetanse på bestillersiden ift. integrasjon og kulturforståelse for å lykkes. Mange norske bedrifter har negative opplevelser fra denne formen for offshoring siden resultatet i mange tilfeller ikke har svart til forventningene. Dette skyldes like ofte manglende kompetanse eller urimelige forventninger på kundesiden som udugelige offshore leverandører.

Ikke alle bedrifter ønsker å bygge opp egen kompetanse på offshoring. I slike tilfeller kan det være mest hensiktsmessig å benytte indirekte offshoring. Da kan bedriften la en lokal eller multinasjonal aktør med lokal tilstedeværelse ta ansvar både for den offshorede leveransen og integrasjonen. Også i slike tilfeller finnes det to typer aktører, de som etablerer egne offshorede enheter og de som benytter offshorede leverandører, men som tar et overordnet ansvar for at leveransen blir vellykket. Accenture og Capgemini er eksempler for den første typen indirekte offshoring, mens Core group er et eksempel på den andre. Fordelen med å benytte seg av en offshoringsaktør med egne enheter handler i første rekke om kontroll og volum, mens fordelene ved å benytte offshorede partnere i første rekke handler om fleksibilitet og innovasjon.

Det finnes uansett ingen fasitsvar på hvilke(n) modell som er best for den enkelte bedrift. Det er noe som må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>