Lokale IT-konsulenter under press

Markedet for IT-konsulenter består av mange forskjellige typer aktører, men samtlige baserer seg på en eller flere av følgende fire modeller. 1) Salg av enkeltkonsulenter, 2) Salg av IT-tjenester, 3) Salg av IT-løsninger, 4) IT-basert transformasjon av et forretningsområde eller en funksjon.

Generelt kan vi si at enkeltstående konsulenter, konsulentformidlere, og lokale systemutviklere/integratorer selger enkeltkonsulenter og tjenester, mens middels store og store systemintegratorer fokuserer på salg av løsninger. Transformasjonsprosjekter er det bare de mest profesjonelle systemintegratorene og managementkonsulentene som har evne til å gjennomføre.

Frem til nå har situasjonen vært oversiktlig og lønnsom for de fleste aktørene i bransjen. Gjennomsnittlig resultatmargin for lokale konsulentselskaper med fokus på systemutvikling har ligget i intervalet 10% til 15% de siste fem årene. Enkelte av konsulentselskapene har gjennomgående hatt marginer mellom 20% og 30% i perioden. Samtidig har det vært solid markedsvekst, helt opp mot 30% i enkelte år.

Nå ser vi imidlertid flere utviklingstrekk som gjør fremtiden usikker for bedrifter som så langt har klart seg bra. Det er i første rekke fire trender som i stadig større grad gjør seg gjeldende. 1) Profesjonalisering av innkjøp i offentlig sektor og store bedrifter, 2) Økende grad av globalisering der internasjonale aktører, for eksempel øst-europeiske og indiske offshoring-leverandører, kommer inn på det norske markedet, 3) Vekst i antall selvstendige konsulenter og konsulentmeglere, 4) Managementkonsulenter beveger seg inn på IT-området

For udifferensierte aktører vil denne utviklingen få store konsekvenser på både vekst og lønnsomhet. Konsulentmeglere og off-shorede aktører (som begge har lavere kostnader og til dels mer fleksible kostnadsstrukturer enn tradisjonelle IT-konsulenter) vil ta stadig større andeler av low-end markedet for leveranse av enkeltkonsulenter og til dels IT-tjenester fra lokale IT-konsulenter. I tillegg vet vi at enkelte store kunder allerede har innført ”reverse auctions”, noe som skaper ytterligere press på timeprisene.

Vi ser også at flere av de globale managementkonsulentene er i ferd med å etablere seg i markedet. Disse bringer med seg en forretningsmessig orientering og profesjonalitet som i liten grad eksisterer i IT-bransjen i dag, og som på sikt vil bidra til å øke kravene til å levere verdi for alle aktørene i bransjen. Dette vil skape ytterligere utfordringer for IT-konsulenter som ikke evner å se IT i sammenheng med forretning.

Resultatet av disse trendene vil være redusert vekst og lønnsomhet for de bedriftene som ikke differensierer seg på områder som er meningsfulle for kundene.

Denne utviklingen er ikke noe som kommer til å skje i en fjern fremtid, den er allerede i gang. Fra 2005 til 2006 vokste markedet for lokale IT-konsulenter/systemutviklere med 30%. De siste to årene har veksten vært 7%. Gjennomsnittlig resultatmargin har falt fra 15% i 2007 til 10% i 2009.

Det store spørsmålet er hvorvidt dette er en midlertidig svekkelse som skyldes finanskrisen og andre ytre forhold? Hvis det er tilfelle, vil vi om ikke lenge oppleve at lokale IT-konsulenter på nytt kan nyte godt av en markedsvekst opp mot 30% og gjennomsnittlige resultatmarginer rundt 15%.

Jeg tror ikke på et slikt scenario.

Basert på de analysene vi har gjort i Core group (og som delvis er gjengitt ovenfor), tror jeg at markedsforholdene kommer til å spisse seg til ytterligere.

Hva skal lokale IT-konsulenter gjøre med dette?

Jeg har forslag til fire konkrete tiltak. 1) Tenke nytt i forhold til bedriftens forretningsmodell, 2) Identifisere og implementere reelle konkurransefortrinn på områder som er verdifulle for en bestemt kundegruppe, 3) Profesjonalisere leveransen (fra enkeltkonsulenter og tjenester til løsninger og verdiforslag), 4) Utnytte potensialet som ligger i den globaliserte økonomien. Dette gjelder ikke bare i forhold til offshoring, men også i forhold til kommersialisering

En kommentar på “Lokale IT-konsulenter under press
  1. Rune Kroken sier:

    Bra artikkel! Mvh Rune Kroken, dagligleder Greenfield consulting

1 Pings og/Tilbakesporinger for "Lokale IT-konsulenter under press"
  1. [...] This post was mentioned on Twitter by Core group, Truls Unholt. Truls Unholt said: Local IT-consultants in trouble? http://www.coregroup.no/?p=199 [...]