Lean er mer enn kostnadsbesparelser!

Den som lærer seg noe nytt, vil ofte tro at de mestrer området når de i selve verket kun har gått fra å være nybegynner til novise. Først med mye mer erfaring vil de skjønne hvor mye som gjenstår å lære. Det sies iblant at man er ekspert på et område når man klarer å se hvor lite man egentlig kan. Et klassisk eksempel på dette fenomenet er ferske bilførere som tror at de er mestre og dermed risikerer både egne og andres liv. Hvis man kombinerer denne falske forståelsen av egen evne med en yrkesrolle, kan pinlige situasjoner oppstå. Ester Derby beskriver i dette blogginnlegget hvor feil det blir når en coach klamrer seg til en alt for enkel modell for hvordan ting skal gjøres.

Når konsulter skal beskrive hva som ligger i begrepet Lean, sier de ofte at det dreier seg om å redusere «waste» (gjerne med waste erstattet med det Japanske ordet muda). Dette er feil. Noen av de teknikker som er utviklet av bedrifter som bruker Lean, kan sies være fokuserte på å redusere «waste». Grunnen til at disse teknikkene ble utviklet, er dog noe helt annet enn en jakt på kostnader. Det Lean egentlig dreier seg om,  er å maksimere kapasitet. Det å ikke forspille resurser kan mange ganger være en god måte å øke bedriftens kapasitet på. Det blir likevel noe helt annet å ha fokus på maksimering av kapasitet versus å fokusere på minimering av kostnader. På engelsk finnes det en interessant forskjell mellom ordene efficiency og effectiveness. Det Lean skal maksimere, er effectiveness.