Tre steg til fornuftig offshoring

Offshoring som fenomen har fått et rufsete rykte i mange organisasjoner og kretser, og det er ikke på noen måte underlig når flere studier viser at minst 50 % av alle organisasjoner som offshorer sine prosesser, mislykkes i å oppnå de finansielle og organisasjonelle målene de satte seg før de gikk i gang. Min erfaring er at dette skyldes meget slett og – i flere tilfeller – total mangel på forarbeid, til tross for at det pr. i dag fins flere velprøvde metoder og rammeverk for å identifisere hvordan man bør og ikke bør gå frem dersom man ønsker å offshore deler av bedriftens forretningsprosesser. I det påfølgende vil jeg skissere en trestegsmodell som etter min mening representere et minimum av hva en bedrift bør gjøre før man går i gang med offshoring:

Steg én – verdievaluering: Man må starte med å rangere bedriftens prosesser etter hvor «viktige» de er – i praksis betyr dette å evaluere prosesser etter hvor mye kundeverdi de skaper og hvor stor strategisk verdi de skaper for bedriften. Ved å gjennomføre en slik øvelse vil man etablere et prosesshierarki og på den måten identifisere hvilke prosesser som er egnet for offshoring og – minst like viktig – hvilke som absolutt ikke er det. Tommelfingerregelen er: jo større verdi, jo mer problematisk å offshore. Men denne evalueringen alene er ikke tilstrekkelig for å oppnå et komplett beslutningsgrunnlag; offshoring medfører både operasjonell og strukturell risiko, noe som må tas med i betraktningen før man går i gang med offshoring.

Steg to – evaluering av operasjonell risiko: En oppegående bedrift bør anta at offshoringspartneren ikke kan utføre forretningsprosessene med samme kvalitet som det bedriften selv kan – i alle fall ikke før det er gått en god stund. Det er derfor viktig å ha gode metrikker og KPI-er for prosesskvalitet slik at man har et grunnlag for å vurdere offshore-leveranser i forhold til kvalitet i eget leveranseapparat. Det en bedrift ikke måler, kan man ikke offshore med suksess. Før man går i gang med offshoring, er det derfor hensiktsmessig å rangere prosesser etter to dimensjoner: hvor enkelt det er å måle kvalitet og hvor enkelt det er å systematisere og strukturere prosessene. På den måten vil man kunne danne seg et bilde av hvilke prosesser som representere større og mindre grad av operasjonell risiko i en offshoringsetting.

Steg tre – evaluering av strukturell risiko: Offshoring av virksomhetskritiske prosesser gjør deg sårbar på mange måter, og risikoen for at forholdet med offshoreleverandøren ikke fungerer som forventet, kan lett oppstå dersom man ikke er bevisst på dette før man går i gang. Mange bedrifter antar at offshorleverandøren alltid vil opptre på en måte som maksimaliserer begge parters interesse, men erfaring viser at det ikke er slik. Når en bedrift har overført virksomhetskritiske forretningsprosesser til en ekstern leverandør, vil denne lett kunne få uforholdsmessig stor makt f.eks. i fremtidige forhandlingssituasjoner, og man vil kunne oppleve at offshoreleverandøren kan diktere viktige kontraktuelle premisser når kontrakter skal reforhandles. For å unngå denne typen risiko er forarbeidet med å etablere gode initielle kontrakter ekstremt viktig, og man kan også sikre seg gjennom å f.eks. fordele leveranser av samme type tjenester på flere leverandører, selv om dette merdfører noe mer overhead.

Det er først når man har gjort disse tre øvelsene og har evaluert aktuelle prosesser etter kundeverdi, operasjonell risiko og strukturell risiko, at man har et godt nok beslutningsgrunnlag for å velge beste lokasjon og organisasjonsform (inhouse/nearshore/offshore) for de aktuelle oppgaver. All erfaring viser at det her syndes altfor mye, og noe av grunnen er etter min mening at organisasjoner og bedrifter lar seg blende av et kostnadsglansbilde presentert av salgskåte offshoreleverandører. Det er viktig å være klar over at det fins flere gode verktøy og metoder som lar seg anvende for å nettopp skape et fornuftig beslutningsgrunnlag dersom man vurdere å «gå offshore». Det trenger ikke være en stor investering, men risikoen ved å ikke gjøre det, er enorm!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>