Når ROIC < WACC

Mange bedrifter styres hovedsakelig på vekst og driftsmarginer. Det er utilstrekkelig. En slik styringsmodell baserer seg implisitt på en forutsetning om at kapital er gratis, noe det beviselig ikke er (selv om renten for tiden er lav).

Fra et verdi-basert perspektiv må en investering eller en bedrift oppnå en avkastning på investert kapital (ROIC) som overstiger kapitalens kostnad (WACC) for å være lønnsom. Dette er etter min oppfatning et kjernepunkt i all forretningsutvikling.

Til tross for dette er det mange bedriftsledere som ikke kjenner verken ROIC eller WACC for bedriften sin. Hvordan skal de da være i stand til å forvalte sine/aksjonærenes verdier? Det finnes også rikelig med eksempler på bedriftsledere som år etter år lar en eller flere forretningsenheter destruere verdi gjennom å betale mer for kapitalen enn det den kaster av seg. Hvorfor finner aksjonærene seg i dette når de kan flytte kapitalen over i lønnsomme investeringsobjekter?

2 kommentarer på “Når ROIC < WACC
  1. Christoffer sier:

    Det er vel med utgangspunkt i dette perspektivet blant andre venture kapitalister opererer med mantraet «kill your darlings». Entreprenørskap, forretningsutvikling og intraprenørskap blir fort styrt etter følelser fremfor målbare parametere, og konsekvensen av dette er at forretnignsutviklings- innovasjonsfunkjsonen ender opp som et kostsenter der fokuset ligger på læring fremfor en funksjon som skal generere fremtidig selskapsverdi.

  2. Truls Unholt Truls Unholt sier:

    Helt enig. Forretningsutvikling er jo noe som skjer «på bakken» i gjennom konkrete prosjekter og forbedringsinitiativer. Samtidig er det helt avgjørende at initiativene knyttes opp til målbar verdi og et system der de kan følges opp på konkret avkastning. Ellers blir resultatet, som du er inne på, vanskelig eller umulig å kartlegge.

    I tilfeller der det er vanskelig å måle den finansielle effekten av enkeltinitiativer, kan det være fordelaktig å samle sammen flere initiativer til en prosjektportefølje eller målrettede programmer. På dette området har mange norske bedrifter et forbedringspotensiale, det tror jeg vi kan være enige om?

1 Pings og/Tilbakesporinger for "Når ROIC < WACC"
  1. [...] Til tross en signifikant nedgang i årene etter finanskrisen, med 2013 som et nytt bunnpunkt for M&A-aktivitet, setter mange ambisiøse bedrifter sin lit til oppkjøp for å sikre vekst. På kort sikt vil også en aggressiv oppkjøpsstrategi i mange tilfeller kunne akselerere en omsetningsvekst. Dersom bunnlinjen i tillegg ikke faller under null, er det lett å anse oppkjøpet som vellykket. Men for å kunne vurdere hvorvidt transaksjonen er vellykket, er det flere parametere som må vurderes. Et av de viktigste er gevinst på investert kapital, som vi har skrevet om tidligere. [...]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>