Lenin hadde rett (i mye)

Det er interessant å lese Imperialismen i disse (post-) finanskrisetider. En av hovedtesene til Lenin i denne boken var jo at det lå strukturelle krefter til grunn for utvikling av bransjer fra fri konkurranse mot monopol. Med tanke på at målsetningen til de aller fleste bedrifter er å etablere konkurransefortrinn slik at de kan ekstrahere monopolprofitt, bør ikke dette være spesielt kontroversielt i dag – hundre år etter.

Lenin argumenterte videre at bransjekonsolideringen var kapitalkrevende og at bankene dermed fikk stadig mer makt, på bekostning av bedriftseierne. Denne konsolideringen skjedde, i følge Lenin, også innenfor finansverdenen og førte til sterk konsentrasjon av kapital på (relativt) få hender. Dette er en utvikling vi kjenner igjen fra konsolideringen av de nordiske bankene de siste tiårene.

For å ”geare” opp kapitalen ytterligere og utnytte billig arbeidskraft i fattige land ble kapitalen globalisert. Resultatet var en utstrakt kolonialisering som vi i dag ser konsekvensene av. At Lenin hadde rett også i sin analyse av den globale kapitalen bekreftes langt på vei av at finanskrisen ikke er et lokalt fenomen, men har vidtrekkende globale konsekvenser.

Hans siste hypotese var at resultatet av globaliseringsprosesen med nødvendighet ville føre til et samfunn med offentlig eierskap over ressursene. Det har ikke skjedd, i hvert fall ikke i de moderne liberale økonomiene. Kanskje han undervurderte betydningen av innovasjon i et kapitalistisk samfunn? For det er jo ikke i de tradisjonelle (og konsoliderte) bransjene at økonomien utvikler seg mest, det er i de nye! Tenk bare på alt som har skjedd innenfor de nye bransjene som har oppstått som følge av teknologiske nyvinninger innenfor mikroelektronikk, genetikk og fornybar energi i de siste årene.

Det kan imidlertid godt hende at Lenin får rett også i denne hypotesen, men da bare i forhold til samfunn og økonomier som ikke klarer å bygge eller opprettholde sin innovasjonskraft. Er det dette vi ser konturene av i Norge nå?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>