Har bedriften din en forretningsstrategi?

Den primære hensikten med en forretningsstrategi er å etablere eller vedlikeholde konkurransefortrinn som gjør det mulig å optimalisere avkastning på investert kapital. Selv om aksjonærene ikke er eneste ”stakeholder” inn mot en bedrift, vil det likevel alltid være slik innenfor et moderne liberalt økonomisk system at aksjonærenes interesser til syvende og sist er de viktigste.

Mange strategier (spesielt i små bedrifter) er ikke skrevet ned, men sitter i hodet på en eller flere nøkkelpersoner i bedriften. I noen tilfeller kan dette være hensiktsmessig. På den annen side er det mange bedrifter som hvert år bruker mye ressurser på strategi- og planprosesser uten å oppnå noe i nærheten av konkurransefortrinn. Disse strategiene er ikke verdt stort.

Det er altså ikke hvorvidt en bedrift har strategiprosesser og årlig produserer en bunke med strategidokumenter som avgjør om den har en forretningsstrategi, men hvorvidt den er i stand til å bygge og videreutvikle konkurransefortrinn.

Til tross for dette kan det være fornuftig (også for mindre bedrifter) å gjennomføre formelle strategiprosesser. I bedrifter av en viss størrelse kan slike prosesser være helt nødvendige for å skape forankring for strategien både i ledelsen og ute i organisasjonen. Dessuten er det enklere å endre en strategi som er skrevet ned. Dette er spesielt viktig i en moderne økonomi der bedriftene stadig er utsatt for endringer i rammebetingelser og konkurransesituasjon.

Samtidig er det helt avgjørende at strategi-, plan og budsjettprosesser ikke blir rigide og reduserer bedriftens strategiske og operasjonelle fleksibilitet. Det vil i så tilfelle svekke grunnlaget for å bygge konkurransefortrinn, fremfor å styrke det – noe som jo er hele hensikten med en forretningsstrategi!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>