Hva skal vi leve av etter oljen?

En ting er i sikkert, vi kan ikke leve av å klippe håret på hverandre. Vi kan heller ikke leve av jordbruk, industriproduksjon eller andre områder der vi overhodet ikke har noen komparative fortrinn i forhold til andre land. Vi må finne på noe annet. Det viktige spørsmålet er hva? Hvor har Norge sine komparative fortrinn?

Min hypotese er at vi i Norge i dag har et velfungerende liberalt demokrati der ikke bare middelklassen men også store deler av arbeiderklassen kan realisere seg selv gjennom en aktiv livsstil bestående av ulike fritidsaktiviteter, som friluftsliv, sport og kultur. Denne livsstilen er attraktiv for mange og kan danne grunnlaget for å bygge merverdi inn i standardprodukter som ellers ikke ville vært verdt stort mer enn produksjonskostnaden. Et slikt fortrinn kan naturligvis ikke dekke opp for bortfallet av oljeinntekter, men kan likevel være ett område der Norge har noe å bidra med også i fremtiden.