• Vi arbeider med omstilling, forretningsutvikling og strukturelle initiativer

  • Vi tar aktive eierposisjoner i oppstartsbedrifter

  • Vi tør å utfordre kundene våre på strategi og løsninger

  • Vi baserer arbeidet vårt på fakta og innsikt

  • Vi tar ansvar for å gjennomføre rådene vi gir

Velferdsteknologi i Norge vil domineres av globale aktører

Når nye teknologier slår igjennom og flytter pengestrømmer og skaper nye verdier er det rom for nye aktører til å etablere seg eller for etablerte aktører til å sette opp nye forretningsområder. I økende grad ser vi at det ikke bare er nye, men utenlandske aktører som seiler opp som vinnerne også i det som tradisjonelt sett har vært lokale eller nasjonale markeder. Som eksempel innen digitaliseringen av medier ser vi at de tradisjonelle mediene taper annonseinntekter delvis til nye heldigitale nasjonale aktører som Nettavisen, men hovedsakelig til Google og Facebook. Telenor forsøkte seg med strømmingstjenester gjennom Comoyo og var tidlig ute lokalt, men ble raskt utkonkurrert av Netflix da

Den viktigste jobben i fremtiden er Data Scientist

I Core Group er vi interessert i å forstå sammenhenger. Derfor har vi et omfattende analyseprogram som tar for seg ulike bransjer og sektorer under overskriften Digital Business.  Dette gjør at vi må søke fakta i ulike datakilder. Ut fra dette bygger vi våre konklusjoner og anbefalinger. Vi bruker våre rammeverk og vår metodikk til å analysere hva som skjer i en bransje når den utsettes for digital disrupsjon. Vi ser på verdikjeder og tilstøtende bransjer for å forstå bransjeglidninger. Ikke minst søker vi å forstå hvorfor noen aktører evner å tenke nytt og vokser i det andre karakteriserer som et fallende marked. Ser vi på annonsørenes verdikjeder og hvilke

Har eierne felles mål for bedriften?

De fleste teknologibedrifter har strategier og planer som angir retning for videre forretningsutvikling. Core Group arbeider mye med å hjelpe ledere og ledergrupper med å få orden på dette. Som rådgivere opplever vi imidlertid at det kan være vanskelig å implementere strategien i praksis. Når strategisamlingene er over, og strategiarbeidet dokumentert, går hver enkelt tilbake til kontoret og fortsetter som før. Strategidokumentene blir liggende i skrivebordsskuffen og gulne. En av de viktigste grunnene til dette er at det er vanskelig for ledergrupper å prioritere strategiske initiativer. Dette har flere årsaker. Mange ledere og ledergrupper undervurderer behovet for fakta og innsikt i strategiarbeidet. Uten en strukturert og faktabasert fremgangsmåte er det

Hvem skal finansiere fremtidens helseteknologi?

Ved de ulike universitetene, forskningsinstitusjonene og inkubatormiljøene er det et stort potensial for å kommersialisere flere prosjekter og skape nye vekstbedrifter. En stor utfordring knyttet til forretningsutviklingen, er tilgangen til tidligfasekapital, både såkornkapital og spesielt i fasen før selskapene klarer å trekke til seg såkorninvestorer. Nok og riktig kapital må komme inn på de rette prosjektene til rett tid. I innlegget ”Inkubatorer  – vekstmaskin eller varmestue?” skrevet av Christoffer Hernæs 21. november 2013, ble det diskutert hvordan fordelingen av ekstra midler kan skje. Om ”investeringer direkte til hver inkubator vil være en god løsning på mangelen på tidligfase-investeringer, eller om dette kun vil øke den allerede høye kompleksiteten”. Det har også

Evolusjon eller revolusjon?

I februar i år kjøpte Facebook tekstmeldingstjenesten WhatsApp for $19 milliarder, eller ca. 118 milliarder norske kroner. De to selskapene hadde på kjøpstidspunktet henholdsvis 1,2 milliarder og 450 millioner aktive brukere globalt, noe som resulterte i at Facebook fikk et enda fastere grep rundt nettbasert kommunikasjon. Giganten har allerede bildedelingstjenesten Instagram under sin paraply etter oppkjøpet for to år siden, og Mark Zuckebergs imperium vokser raskt fremover mot sin visjon: “To make the world better through transparency of information and increased sharing of thoughts and ideas.” Som konsekvens av oppkjøpet tilbyr Facebook nå nok en gratistjeneste. I kjølevannet av dette oppstår kampen om markedsandeler mot teleselskaper verden over, som i

Teknologiselskaper – gjøkungen i reklamebransjen?

I Core Groups ferske analyse av den norske reklame- og kommunikasjonsbransjen er ett av funnene at de teknologibaserte markedskommunikasjonsaktørene vokser mest. De tradisjonelle medie- og reklamebyråene har gjort det bra over flere tiår med sin kreativitet og markedsinnsikt, men nå skjer det glidninger i bransjen. Eller sagt på en annen måte: Teknologigjøken har kommet og lagt sine egg i reklamebransjens fuglereir, og alle som ikke var syk i naturfagtimen, vet jo at gjøkungen tar maten fra de andre, den vokser fort, blir større og fortrenger de andre stakkars fugleungene. Naturen kan være ganske rå og brutal, men lignende tilstander kan være under utvikling reklamebransjen også. Det stadig økende behovet for